BHV beleidsplan

Inleiding
Op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever zich te laten bijstaan door één of meerdere werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het te voeren beleid dient schriftelijk te worden vastgelegd in het BHV-beleid of het BHV-plan.

Inhoud
Onderstaande onderdelen kunnen onder andere in het BHV-beleid of BHV-plan vastgelegd worden (maatwerk):

 • Uitgangspunten en doelstellingen
 • Wettelijke achtergronden
 • Arbobeleid
 • Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Restrisico's
 • Maatgevende factoren
 • Maatgevende scenario's 
 • Inrichting BHV-organisatie en verantwoordelijke personen 
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden BHV
 • Aanstelling/aanwijzing, registratie, beëindiging deelname, vergoedingen, aansprakelijkheid
 • Afstemming BHV binnen organisatie en externe partijen
 • Opleiding- en oefenplan
 • Ontruimingsplan
 • Ontruimingsoefeningen
 • Hulpmiddelen / voorzieningen BHV
 • Begroting

 

Afhankelijk van het gebruik van het gebouw (de gebouwen) en de omvang van de organisatie wordt bepaald een BHV beleidsplan noodzakelijk is. 

Brandpreventie.com Twitter        Brandpreventie.com Facebook           Brandpreventie.com LinkedIn