Over Permoxx

Nieuwe multifunctioneel inzetbare bouwplaat.

Permoxx is een nieuw ontwikkeld asbestvrij plaatmateriaal met hoge brandwerende en geluidwerende eigenschappen. De plaat is tevens sterk vochtongevoelig en heeft een hoge uittrekwaarde voor schroeven. Deze combinatie maakt deze plaat  breed toepasbaar. 

Permoxx is een materiaal dat in het buitenland al volop toegepast wordt, maar in Nederland nog vrijwel onbekend is. Permoxx is het ideale plaatmateriaal voor diverse toepassingen waarin hogere eisen worden gesteld, zoals eisen voor brandveiligheid en geluidsisolatie, maar ook eisen voor vochtvraagstukken en de mogelijkheid om er iets aan op te hangen. Permoxx kan door zijn combinatie van eigenschappen breder toegepast worden dan andere plaatmaterialen en is mede hierdoor economisch aantrekkelijk. 

Akoestisch

Permoxx presteert  bijzonder goed. In een standaard onbelaste scheidingswand met een lightweight-steelframe (75 mm) In deze toepassing haalt Permoxxboard een demping van 49 dB, met aan beide zijden een enkele plaat van 12 mm dikte. Dit is een aanzienlijk betere prestaties en vergt minder arbeid dan bijvoorbeeld dubbel gips.

Brandwerendheid

Dezelfde eenvoudige Permoxx-wandconstructie haalt een brandwerendheid van ‘60 minuten EI’ en is hiervoor gecertificeerd door Efectis Nederland BV. Permoxx is ingedeeld in brandklasse A1 volgens de EN 13501-1. Dit betekent dat Permoxx onbrandbaar is in de hoogste klasse. Het metalen c-profiel zal na verloop van tijd door uitzetten naar de vuurzijde. Permoxx houdt het bij dit uitzettingsproces aanzienlijk langer uit dan andere materialen.

Ter illustratie: bij Effectis is een wand getest van 5 meter hoog en 4 meter breed. Deze haalde een EW van 120 minuten en een EI van 90 minuten. Vanwege overwaarde in de testresultaten mag de wand worden toegepast tot 6 meter hoog en onbeperkte breedte. Deze constructie is de hoogst geteste wand ooit en hiermee een unicum in Nederland. Ook hier ging het om enkele beplating (12 mm),Vermeld moet worden dat extra stroken Permoxx op de metalen profielen waren geschroefd. De platen waren hierop geniet, wat de arbeidstijd weer verkortte.

Brandwerende Staalbekleding

Met een bekleding van enkele beplating van 18 mm dikte rondom een stalen kolom, realiseert Permoxx een brandwerendheid van 60, 90 en in sommige gevallen zelfs 120 minuten bij een kritieke staaltemperatuur van 500°C – 600°C.

Er is bewust gekozen om deze brandwerende bekleding te testen met een enkele beplating van 18 mm dikte. Dit versimpelt en verkort de arbeidstijd aanzienlijk ten opzichte van dubbele systemen. Temeer ook omdat voor staalbekleding vier op maat gemaakte stroken koud tegen elkaar geniet kunnen worden, zonder verdere constructie er achter.

Ook stalen liggers kunnen met een enkele beplating van 18 mm dikte brandwerend worden gemaakt. Voor de bevestiging hiervan worden eerst op maat gemaakte stroken tussen de flenzen klem gezet. Dat kan probleemloos, doordat het materiaal nagenoeg niet werkt en dus ook op zijn plaats blijft zitten. Aan de onderzijde van een ligger worden voegdekkers van Permoxx van 100 mm breed aangebracht middels nieten op de plaatsen waar twee platen Permoxx op elkaar gaan aansluiten. Bij de andere naden is dat niet nodig. Wat daarin gunstig meewerkt, is dat Permoxx bij heel hoge temperaturen – bij brand dus – heel gering uitzet waardoor de eventuele naadjes zichzelf dichten.

Kachel

Permoxx is tevens gecertificeerd door Efectis voor gebruik als omkokering van haarden.

Vocht en overige toepassingen

De plaat is door zijn hoge vochtbestendigheid ook bruikbaar als bijvoorbeeld tegelplaat in natte ruimtes. Permoxx is ook geschikt voor keukens. Keukenkastjes kunnen rechtstreeks worden bevestigd met behulp van gewone schroeven. De plaat laat zich ook goed bewerken met standaard gereedschap, waarin het zich onderscheidt van veel andere beplatingen met hoge brandwerendheid. Een Permoxx-plaat van 18 mm dikte meet 1220 x 2440mm, andere diktematen 9mm en 12mm meten 1200 x 2745mm, maar worden ook geleverd in de maten 600 x 2600mm en 900 x 1200mm. De grotere platen zijn ook leverbaar met een afgeschuinde kant.

 

Certificering

Het plaatmateriaal is TüV-gecertificeerd en is in Nederland volop getest conform de NEN-EN normeringen door onder meer Cauberg-Huijgen, raadgevende ingenieurs, Efectis Nederland (voormalig TNO Brandveiligheidscentrum), Akzo Nobel en diverse andere instellingen. De testen voor brandveiligheid zijn en worden uitgevoerd volgens de nieuwe EN Eurocodes (ingegaan op 30 september 2011).

Permoxx is TüV-gecertificeerd              EN 13501        Efectis Nederland

          

 Cauberg-Huijgen 

Brandpreventie.com Twitter        Brandpreventie.com Facebook           Brandpreventie.com LinkedIn