Ontruimingsplan NEN-8112

Een ontruimingsplan is maatwerk en verplicht voor alle bedrijven, instellingen en organisaties welke volgens de omgevingsvergunning voorzien zijn van een brandmeld- installatie en/of qua omvang hiertoe vanwege de ARBO-wet verplicht zijn. Het ontruimingsplan is opgesteld volgens de norm NEN-8112. Om te komen tot een goed ontruimingsplan wordt informatie verzameld over het gebouw, de organisatie en de veiligheisvoorzieningen.

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Situatietekening
 • Gebouwgegevens
 • Installatiegegevens
 • Bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Alarmeringsprocedures
 • Ontruimingsprocedures
 • Taken medewerkers
 • Taken receptie
 • Taken en functies bedrijfshulpverleners
 • Taken directie 
 • Plattegronden met alle voorzieningen
 • Ontruimingsplattegronden

 

 

Certificering

Indien gewenst bieden wij het ontruimingsplan ter goedkeuring aan bij de plaatselijke instantie(s).

 

 

Tarieven

Wij hanteren vaste tarieven Voor verschillende gebruiksoppervlakten voor onze ontruimingsplannen.

 <500m2  € 495,00

<1000 m2  € 695,00

<1500 m2  €895,00

<2500 m2  €1.095,00

>2500 m2 op aanvraag

Meerwerk zoals extra werk vanwege achteraf niet kloppende verstrekte gebouwtekeningen en levering van hardware zoals bijvoorbeeld click-wissellijsten is niet in de tarieven meegenomen en wordt apart in rekening gebracht.

 

Brandpreventie.com Twitter        Brandpreventie.com Facebook           Brandpreventie.com LinkedIn