Advies en onderhoud

Advies en onderhoud betekend voor brandpreventie.com het in stand brengen en houden van de benodigde veiligheidsmaatregelen in uw bedrijf. Dit betreft zowel het organisatorische als ook het materiele gedeelte. Een projectmatige benadering vanaf de gebruiksmelding tot en met de ontruimingsoefeningen.

Voor het organisatorische gedeelte wordt bepaald of alle onderstaande stappen moeten worden doorlopen. Als voorbeeld is een BHV beleidsplan niet altijd noodzakelijk.

  • Gebruiksmeldig i.h.k.v. de omgevingsvergunning (bouwbesluit 2012)

  • Uitvoeren RI&E

  • Bepalen restrisicio

  • BHV beleidsplan
  • BHV/ontruimingsplan NEN-8112

  • Ontruimingsplattegronden

  • Opleiden en trainen bedrijfshulpverleners

  • Detachering brandwachten

  • Ontruimingsoefening

Tevens bieden wij u totaal onderhoud aan al uw brandveiligheid en EHBO middelen.

In het menu links vindt u al onze diensten op het gebied van advies en onderhoud

Brandpreventie.com Twitter        Brandpreventie.com Facebook           Brandpreventie.com LinkedIn